Речник на интернет термините

Речник

Думите, навлезли в българския език с развитието на комуникациите*

Реших да седна и да напиша нещо за думите, които са навлезли в родния ни език благодарение на интернет, компютрите и мобилните телефони, или поне предимно те. Вдъхновението ми дойде, докато размишлявах под душа въхру страница във фейсбук, създадена от мой познат, със стряскащото заглавие Речникът на сатаната. Всъщност страницата е много забавна и заслужава да се посети!

Но да се върна обратно на темата за речника на интернет термините. За мое най-голямо разочарование се оказа, че аз всъщност не мога да напиша обяснението на нито един термин, без да използвам поне два други. Странно, но факт. Замислих се, че ако искам да обясня на човек от отиващото си поколение за начина на живот на идващото, то бих изпитвал много големи затруднения.

За простичък пример, опитах се да обясня на себе си с чист български език думата постинг. Ето резултата:

Постинг (posting) – публикация в интернет блог на определена тема, вълнуваща автора.

Ако трябва да кажа това на дядо ми, който само е чувал думата „купутър“, разбирайте компютър, то той не би разбрал думите – публикация, интернет, блог, тема, автор. Е, може би малко преувеличавам, но е истина, че това са други чуждици, наредили се заедно с родните ни думи в нашата свободна реч.

Но понеже аз съм упорит, явно ще трябва да подхвана речника от неговите основи. Да видим…

Интернет (internet) – виртуално пространство, където хората споделят информация…
Виртуално (virtual) – нереално, изкуствено създадено пространство, поддържащо своето съществуване с помощта на компютри…
Компютър (computer) – устройство, способно да извършва изчисления и да запазва информация…
Информация (information) – събития и факти, касаещи определен обект или субект…
Факт (fact) – събитие с неоспорим резултат…
Резултат (result) – краен изход от дадено събитие.

Мисля, че с последното затворих един на пръв поглед безкраен кръг от думи, в които се оплетох. От обяснението на първия термин вече знаем какво е интернет (надявам се). Ще се опитам сега да обясня какво е блог.

Блог (blog) – уеб сайт на автор, където той публикува постинги на определена тема, подредени хронологично. По забележка от първия коментар – редът е обратно хронологичен, т.е. последно публикувания постинг излиза пръв.
Уеб (web) – мрежа; нарицателно за интернет.
Сайт (site) – съвкупност от страници в интернет, събрани в обща тема и домейн.
Домейн (domain) – име, с което се разпознава даден сайт в интернет.
Тема (theme) – мисловна насока.

До тук добре, продължаваме…

Автор (author) – човек с определени възгледи, който ги прави обществено достояние.
Хронологично (chronos/logica) – последователна подредба на времето.
Публикувам (publish) – правя обществено достъпно дадено твърдение, което е предварително написано.

Хей, май се стравих с обяснението на думата постинг. Остана ли неясна дума?

Всъщност ако реша наистина да направя речник на интернет термините, заложени в българския език, ще ми трябва сигурно седмица здраво писане и тренировки по игри на думи, за да го направя. Заслужава си да се опита, но за съжаление аз нямам толкова време. Все пак ако някой иска да опита да обясни някоя дума – коментарите са отворени за посетители 🙂

P.S. Не претендирам за издържаност и пълнота на обяснените думи в опита ми за речник, тъй като целта ми бе с най-прости обяснения да дам пример за тълкуване на необяснимото… Ако успях да обясня правилно.

______________
Комуникация (communication) – друг термин, най-общо означаващ общуване.