Шоколад без кожа

Шоколад без кожа

Не се сдържах да не публикувам това уникално спамърско писмо, което пристигна днес на служебната ми поща. По-глупав превод до сега не съм срещал дори и от автоматичен преводач!

Това е още една причина да внимаваме какво превеждаме и какво се получава в крайна сметка, защото можем да станем за смях, пък дори да сме със секси топки и шоколад без кожа, както пише в писмото по-долу… 🙂

Забележка: Снимката не отговаря на оригиналното писмо, но пасва идеално на превода му.

Комплимент на сезона
Моето име е Алисия, честни и хубаво момиче. Аз съм 165 см висок 23yrs стар, шоколад без кожа, с кафяви очи секси топки търси човек, който може да бъде един истински приятел и близък довереник, така че да търся forfriendshipe на опознаване и намери своя e_mail, когато се търси enginee аз много интересно и аз уж любов към нас, за да има комуникация. така че, моля пишете ми на моя имейл и ви позволява опознаем по-добре.

са прекрасни, красиви, любов пълни седмици напред, както аз очаквам в пощата си спомням възраст и път, който не трябва да е пречка да се намери истинско приятелство, не бива да ни граница от откриването на красотата, който се намира между нас добре, и аз ще ви изпратя моя снимка и да ти кажа повече за себе си, веднага щом получим съобщение от вас благодаря. Пожелавам ви най-доброто от деня, Kiss

Алисия

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Compliment of the season,
My name is Alicia,honest and nice looking girl .i am 23yrs old 165cm tall,chocolate skinned,with brown sexy eye balls looking for a man who can be a true friend and a close confidant,so i search forfriendshipe of acquaintance and found your e_mail when search enginee i very interesting and i would love for us to have communication. so please mail me on my email and lets know each other better.

have a lovely,beautiful,love filled week ahead as i expect your mail remember age and distance should not be a barrier to find true friendship,it should not limit us from discovering the beauty that lies in between us ok,and i will send you my photo and tell you more about myself as soon as i get a mail from you thanks. i wish you the very best of the Day, Kiss

Alicia