Дронове

Лети ми, лети, дронче

ДРОН – най-модерната дума напоследък

Многократно попадам на глупости, диалекти, жаргони, неправилни форми и т.н., използвани от нашите медии. Винаги съм отминавал небрежно с мисълта, че толкова им е капацитета. Обаче след поредната глупост, която превзе родните ни печатни, ефирни и електронни медии, просто не мога да продължавам безмълвно да гледам как потъпкват бащиния ми език.

Какво е ДРОН?

Ами просто един безпилотен, летателен апарат, управляван дистанционно или летящ самостоятелно по предварително програмиран маршрут. Напрактика и най-малкото вертолетче с дистанционно влиза в това определение и може да се нарече дрон. Дори и хартиено самолетче може да бъде дрон 🙂

Самата дума дрон, според Уикипедия, ще рече търтей. The word ‘drone’ comes from the Old English ‘drān or drǣn’ meaning ‘male honeybee’. От това става ясно, че в българския език тази дума е чуждица с анлийски произход, мили ми медии.

Други чуждици, подобни на ДРОН

В смисъл не, че летят като дрон, а са едносрирчни заемки… И като изяснихме от къде се е взел този дрон, нека видим какво друго се е взело от там:

– трол – дребно, злобно човече 🙂
– бот – съкратено от робот; използвано като определение за автоматичен програмен код
– бъг – буквално: бубулечка; използвано като определение за грешка в програмен код
– док – буквално: пристанище; използвано за същото, но за товарни кораби
– бон – фискален бон (от фр.) – касова бележка
– ван – лекотоварно МПС (идва от caravan – каравана)
– бус – мико- и автобус – МПС, предназначено да вози много хора
– код – система от правила, използвани от даден софтуер
– ник – съкратено от nickname – буквално: прякор
– тир – T.I.R. товарно МПС с международен маршрут
– цирк – странстваща група от хора, забавляващи с необикновени номера

Защо ги пиша всичките тези неща? Ами цялата работа дойде от масово използваното от медиите неправилно образуване на множественото число на думата дрон (ама и аз едно изречение направих…). С други думи

Медиите говорят постоянно за ДРОНИ

Какви са тия дрони, от де се взеха, кой ги измисли? Всъщност „дрони“ явно го е измислил някой абсолютно неграмотен редактор, преводач или журналист, който говори български толкова, колкото да може да си купи кафе и цигари сутрин преди работа. Защо? Защото, уважаеми медии, множественото число на думата дрон е (забележете!) ДРОНОВЕ. От де ми хрумна ли? Да ви върнем в училище…

Множественото число в българския език

Думите от мъжки род в българския език имат множествено число с наставка -и, -а, когато са многосрични и наставка -ове, когато са едносрични. Ново двайсет. Нека вземем горните примери и опишем множественото им число:

трол – тролове (като вас)
бот – ботове
бъг – бъгове
док – докове
бон – бонове
ван – ванове (никой не казва вани, това е друго!)
бус – бусове
код – кодове
ник – никове (Ники е име!)
тир – тирове
цирк – циркове (там, дето ви е мястото)

Разбира се, имаме и някои изключения, но те са на чисто български думи и са рядкост. Например кон-коне, макар диалектно да се среща коньове.

Ще ви дам и някои примери с чисто български думи, за да видите как е.

коч – кочове
дял – дялове
влак – влакове
къс – късове
кол – колове
ред – редове
огън – огньове (защо? защото в старобългарски думата е огнь, т.е. едносрична)
дъжд – дъждове
сняг – снегове (от старобългарски снѣгь, неправилно внесена обратно от руски)
чук – чукове

Мога да продължавам и още, но ще ви доскучае.

Затова е правилно ДРОНОВЕ, вместо ДРОНИ

Научете го най-накрая този български език, уважаеми медии. Все пак вие сте тези, които трябва да са за пример за грамотност, тъй като именно вие достигате до всички и всеки и вас чуват и четат, на вас подражават и с вас се съобразяват. А, като се замисли човек, не се иска много. Иска се само да прочетеш някоя и друга българска книга, че да ти остане този литературен език в главата и толкоз. Обаче от книгите, дето са писани от българи, а не от преведените от такива като вас. Вазов сещате ли се кой е?